چاپ کردن این صفحه
شنبه, 12 مرداد 1392 ساعت 05:58

سیر سازمانی و تشکیلاتی یگان حفاظت منابع آبزیان

فعالیتهای صید و صیادی از گذشته های بسیار دور در سواحل جنوب و شمال کشور رونق بسیاری داشت و ارزش بالای اقتصادی آبزیان خود باعث اخذ توجه حاکمان محلی و مرکزی جهت اخذ مالیات گردید که نهایتا در زمان قاجار امتیاز بهره برداری از منابع شیلاتی در سواحل ایرانی دریای خزر به روسها واگذار شد .

در سال 1331 با تاسیس شیلات ایران امور صید وصیادی به ایرانیان بازگشت و تصویب قانون تاسیس شیلات در سال 1335 توسط مجلس وقت باعث افزایش همه جانبه فعالیت های صیادی گردید . یکی از محورهای اصلی اولین آئین نامه صید در دریای خزر تدوین شده در سال 1332 کنترل فعالیتهای صیادی الخصوص جلوگیری از صید غیر مجاز می باشد، که این وظیفه از ابتداء تاسیس شیلات تا 1352 با استفاده از نیروهای ژاندارمری ، واحدهای منابع طبیعی ، گارد جنگل و مرتع انجام شد ، که در سال 1352 بصورت رسمی و با تشکیلات سازمان داده شده به ژاندارمری محول شد .

پس از انقلاب شکوهمند اسلامی با توجه به شرایط بوجود آمده و عدم ثبات تشکیلات سازمان شیلات ایران ، فعالیتهای صید صیادی  تحت تاثیر قرار گرفت و چند سالی بهره برداری از ذخایر آبزی در دریا بدون هرگونه ضابط و مقررات انجام می گرفت .

در سال 1361 شیلات ایران برای سازمان دهی مبارزه با صید غیر مجاز از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کمک گرفته و مبادرت به تاسیس واحدی تحت عنوان حراست دریا در سواحل دریای خزرمی نماید .

با قرار گرفتن امر مبارزه با قاچاق در شرح وظایف محوله به کمیته انقلاب اسلامی ایران در سال 1364 تشکیلات حراست دریا نیز در شمال و جنوب کشور تحت فرماندهی کمیته انقلاب اسلامی قرار گرفت ودر ادامه این روند  در سال 1368 منجر به انعقاد قرارداد 10 ساله فی مابین کمیته انقلاب اسلامی و شیلات ایران گردید .

در مفاد قرارداد منعقده  تشکیلات حراست دریا از نظر انتظامی تحت ضوابط حاکم بر نیروهای مسلح و فرماندهی کمیته انقلاب اسلامی واز نظر نیروها تابع مقررات استخدامی شرکت سهامی شیلات ایران لحاظ شد با پیگیری های شیلات ایران طی سالهای بعد توافق نامه های دیگری به جهت بهبود وضعیت مبارزه با صید غیر مجاز ، بازرسی و کشف جرائم مربوطه به امضاء  مسئولین جهاد سازندگی و ناجا رسید .

استمرار روند پیگیری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، ناجا، وزارت کشور ، ستاد مشترک نیروهای مسلح با توجه به( دستورالعمل تشکیل یگانهای حفاظت در دستگاههای کشوری) مصوب 79.4.5 مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا به استناد ماده 179 قانون برنامه سوم توسعه ثمر بخش گردید و در مورخه 1382.7.28 دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت آبزی بصورت آزمایشی توسط ستاد کل نیروهای مسلح به شیلات ایران ابلاغ شد .

در ادامه این مسیر پر تلاش در تاریخ 1386.2.22پس از بررسی اصلاحات پیشنهادی سازمان شیلات ایران و ناجا و وزارت کشور دستورالعمل نهایی تشکیل یگان به تصویب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا رسید که جهت اجراء به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیلات ایران ابلاغ گردید .

خواندن 5267 دفعه

آخرین‌ها از