گزارش نظر

سلام
وقت بخیر
آیا با سرمایه 40 میلیون تومان می توان جهت پروش ماهی گرمابی یا سردآبی اقدام نمود.
در صورت امکان لطفا ذکر بفرمایید که با این میزان سرمایه چند متر زمین را می توان برای پرورش ماهی آماده سازی کرد و خرج های دیگر را نیز به صورت تفکیکی بفرمایید.
پیشاپیش از لطف شما متشکرم.