گزارش نظر

درمنطقه مازندران منطقه کوهستانی نور لاویج،مقدار 600متر زمین دارم آیا وان پلاستیکی برای پرورش ماهی سردابی از نظر هزینه وان یا استخر سیمانی باصرفه تر است.2-سوال مهمتر برای هر یک تن تولید ماهی قزل آلا چند متر وان یا استخر نیاز است؟با تشکر.مدیر صنایع مس ام کو.
جوابیه شیلات
از نظر هزینه تفاوت چندانی نمی کند.
ولی میزان تولید با آب رابطه مستقیم دارد .
میزان آب خود را مشخص نمایید.
مدیریت سایت شیلات