گزارش نظر

با سلام وتشکر
قطعه زمینی مسکونی حدود 1200 متر در حومه لشت نشا دارم که بواسطه مجاورت رودخانه محلی واب مناسب شرایط پرورش ماهیان سزدابی را داراست.لذا سوال من این است که ایا میتوانم برای جواز اقدام نموده ودرصورت فعالیت جلوگیری میشود یا خیر. با تشکر مجدد
جوابیه شیلات
در حال حاضر برای قزل آلا مجوز صادر نمی شود.
مدیریت سایت شیلات