گزارش نظر

با سلام من یک استخر بتنی 20 متر مربعی به ارتفاع 1.5 متر دارم برای پرورش ماهی کپور چه تعداد بچه ماهی میتوانمدر استخر بریزم؟
جوابیه شیلات
اگر شرایط آبی محیا باشد در شرایط معمول 25 کیلو در هر متر مکعب آب می توانید نگهداری نمایید .اگر وزن برداشت 2 کیلوگرم باشد شما با محاسبه تلفات حدود 400 عدد بچه ماهی می خواهید.
مدیریت سایت شیلات