گزارش نظر

سلام
آيا نظارتي بر قيمت عرضه بجه ماهي از سوي بخش خصوصي وجود دارد؟ قيمتهاي موجود در بخش خصوصي تقريباً سه برابر قيمتهائي است كه شما اعلام نموده‌ايد.
جوابیه شیلات
ما یک اداره دولتی هستیم و باید قیمتهای مصوب را اعلام نماییم و قیمتها بر اساس عرضه و تقاضا در بازار متفاوت است.
مدیریت سایت شیلات