گزارش نظر

با سلام
لطفا بفرمائید
1 - نقشه سوم برای مساحت مفید 3600 مترمربع برای استخرها و 5223 مترمربع برای مساحت کل زمین مزرعه خاویاری ، برای تولید چند تن گوشت و چند کیلو خاویار مناسب است ؟
2 - برای حداقل 11.20 تن گوشت ماهی خاویار و 400 کیلو خاویار و توسعه آینده کافیست ؟
3 - 6000 مترمربع زمین دارای یک چاه مناسب آب برای ساخت تشکیلات یاد شده و احداث ساختمان اداری و عملیاتی مناسب است ؟
4 - برای دریافت نقشه فوق چه کار باید کرد ؟

با احترام نبوی
جوابیه شیلات
برادر ارجمند جناب آقای نبوی .
باید به عرض برسانم در مورد ساخت سازه و هجم تولید رابطه مستقیمی با دبی آب و تکنولوژی پرورش وجود دارد. براساس پروانه صادر شده باید طراحی شود. شیلات گیلان نمی تواند از نظر قانونی نقشه های مزارع را در اختیار قرار دهد. در مورد طراحی این گونه مزارع باید از طریق مهندس عمرانی که طراحی سازه های آبی را انجام داده پیگیری شود . پس پیشنهاد می شود از طریق نظام مهندسی کشاورزی پیگیر شود.
مدیریت سایت شیلات