گزارش نظر

باسلام و خسته نباشید....
آیامیشه ماهی گرمابی مثل کپور ،آمور و فوتیفاک رو تو استخر بتنی پرورش داد؟؟؟استخر بتنی برای این ماهی هایی ک گفتم ضرر هم داره؟؟؟؟
جوابیه شیلات
پرورش ماهی کپور در استخرهای بتنی امکان پذیر است ولی گونه های دیگر به علت رژیم غذایی و عدم تراکم پذیری قابلیت پرورش در استخر بتنی را ندارد.
مدیریت سایت شیلات