گزارش نظر

سلام لطفا راهنمایی کنین بهترین سایز استخر هشت ضلعی برای خاویاری چه اندازه است و چه تعداد استخر حداقل توصیه میشود ؟
جوابیه شیلات
قطر 6 و 8 بهترین سایز می باشد و تعداد بستگی به دبی آب و مجوز صادره دارد.
مدیریت سایت شیلات