گزارش نظر

با سلام و احترام
برای تولید 100 تن در سال ماهی قزل آلا در استخرهای هشت ضلعی
چقدر استخر نیاز دارد
چقدر زمین نیاز دارد؟
چقدر اب نیاز دارد؟

جوابیه شیلات شما نیز به 4000 تا 5000 متر سازه بتنی دارید و یک هکتار زمین نیاز دارید. البته همه اینها به شرط دارا بودن 200 لیتر د ثانیه آب دائم است. نقشه اجرایی در سایت ما در لینک خدمات موجود است. مدیریت سایت شیلات
با سپاس از شما