گزارش نظر

نسل ماهی های دریای خزر رو صیاد آزاد،و عوامل انسانی داره نابود میکنه،باید با کمک دولت مشکلات برطرف و جلوی صید بی رویه و صیادان آزاد در رودخانه ها گرفته بشه،