گزارش نظر

سلام
امکان فروش تخم ماهی هست؟
من میخوام تولید بچه ماهی گرم آبی انجام بدم
جوابیه شیلات گیلان
من متوجه سوال شما نشدم. ولی امکان تولید بچه ماهی از تخم و فروش بچه ماهی وجود دارد.
جوابیه شیلات گیلان