گزارش نظر

درود برشما
در پاسخ به دوستی گفتید میتوانید در کشت همزمان برنج و ماهی از استخر پیش ساخته استفاده نمایید دقیقا منظور شما به شکل هست چون چیزی که تا بحال من شنیده بودم این هست که ماهی کپور در مزرعه شالی رها سازی و پرورش داده میشه و نه در استخر پیش ساخته
جوابیه شیلات
برای نگهداری بچه ماهی قبل از رهاسازی در مزرعه برنج زمانی را در مزرعه کوچکی که قسمتی از زمین شالیزار شما است برای نگهداری استفاده می شود که می توانید در این زمان از استخر پیش ساخته استفاده نمایید و همزمان از آب خروجی برای شالیزار بهره ببرید.
مدیریت سایت شیلات