گزارش نظر

باسلام
مجوز پرورش تیلا پیا در سیستم های نیمه مدار بسته و استخر های پیش ساخته و با آب چاه هم داده نمیشود ؟چون اینکه دیگر کاملا محصور هست.
جوابیه شیلات
مزرعه داری آب ورودی و خروجی . پساب و همچنین حوادث مختلف و شرایط حمل و نقل - خرابکاری عمدی یا غیر عمدی و هر گونه شرایط پیشبینی نشده ای ممکن است به وجود بیاید . به همین دلیل در استانهای شمالی امکان پذیر نیست.
مدیریت سایت شیلات