گزارش نظر

من در گیلان شهر رشت هستم دقیقا متوجه پاسخ شما نشدم. میخواهم دقیق بدونم در کنار آموزش پرورش ماهیان آکواریومی ، آموزش پرورش شقایق و مرجان دریایی هم در شیلات گیلان ارائه میشود؟ یا اینکه این دوره‌ یعنی پرورش شقایق و مرجان دریایی تنها در شیلات تهران ارائه و برگزار میشود؟
جوابیه شیلات:
آموزش ها بر اساس نیاز هر استان تعریف می شود با توجه به عدم پرورش و عدم نیاز در استان گیلان این نوع آموزش در شیلات جنوب یاتهران به عنوان مرکز انجام میگیرد.
مدیریت سایت شیلات