گزارش نظر

سلام
ضمن تشکر از پاسخگوئی دقیق و راهنمائیهای شما
لطفا به سئوالات اینجانب در مورد ماهیان خاویاری پاسخ مشروح دهید.
1- آیا در تمامی زمینهای ساحلی استان گیلان می توان پرورش ماهیان خاویاری انجام داد.
2- آیا کاربری خاصی باید داشته باشد . یا باید کاربری کشاورزی و باغی کفایت می کند و کاربرهای مورد قبول شیلات کدام است.
3- حداقل زمین برای پرورش ماهیان خاویاری برای 50 تن گوشتی و 1 تن خاویار چقدر است.
4-
جوابیه شیلات
تغییر کاربری با نظر امور اراضی و سازمانهای مربوط به خود انجام می شود ولی بر اساس تجربه زمینهای ساحلی که شرایط باعی داشته باشند در خارج از محدوده شهری مشکلی ندارد.
حدود یک هکتار زمین نیاز دارید.تا این مجموعه راه اندازی شود.
مدیریت سایت شیلات