گزارش نظر

سلام علیکم
در رابطه با روش بایوجیمی امکان معرفی شخصی جهت راهنمایی وجود دارد؟

جوابیه شیلات:
بهتر است با تولید کنندگان این محصول که در اینترنت هم تبلغ دارند صحبت کنید. نتیجه بهتر حاصل خواهد شد.
مدیرت سایت شیلات