گزارش نظر

سلام علیکم
نظرتون در رابطه با پرورش متراکم کپور در استخرهای بتونی چیه؟
آیا مانند قزل آلا به کیفیت آب و تعویض آب حساسه؟
جوابیه شیلات
در صورت داشتن آب گرم حدود 25 درجه در طول پرورش و هوادهی مداوم و استفاده از کپور با سایز 100 گرم اولیه حتما" نتیجه مطلوب می گیرید.
مدیریت سایت شیلات