گزارش نظر

باسلام.ده تن ماهی قزل آلا میانگین وزنی ۵۵۰ گرم به صورت (نقدی) آماده فروش
مکان سبزوار
09911367602