مناسبت ها

آمار بازدیدکنندگان

3837857
امروزامروز3489
دیروزدیروز3546
این هفتهاین هفته700
این ماهاین ماه94527
کل بازدیدهاکل بازدیدها3837857

سامانه معرفی کسب و کارهای مجازی گیلان

شرح وظايف سازماني اداره كل شيلات استان گيلان

1.انجام تمهيدات لازم به منظور اعمال مديريت صيد و مقررات مربوط به آن، حفاظت منابع، بازسازي ذخاير، بهسازي محيط زيست آبزيان و آبزي دار كردن اقتصادي آبهاي داخلي استان گيلان.

2.شناسايي قابليت ها و نيازمندي هاي توسعه صيد و صيادي، آبزي پروري و صنايع جانبي وابسته در مناطق مختلف  استان در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.

3.انجام تمهيدات لازم به منظور ارتقاء و بهبود كيفيت و فرآوري و عرضه آبزيان.

4.ترغيب و حمايت از تشكيل تعاوني ها، اتحاديه ها، شركت ها و تشكل هاي مرتبط با صيد و پرورش آبزيان با رعايت قانون حفاظت و بهره برداري ازمنابع آبزي و ساير مقررات مربوطه.

5.حمايت از فعاليت هاي صيد و صيادي، آبزي پروري، عمل آوري و صادرات و واردات آبزيان از طريق تشويق و مشاركت بخش غيردولتي.

6.انجام تمهيدات لازم به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي در جهت افزايش اشتغال و تأمين پروتئين مورد نياز استان.

7.نظارت، هدايت، امكان سنجي و بسترسازي لازم در زمينه مديريت آبزي پروري و صيادي، بهبود فعاليت هاي مربوط به حمل و نقل، بازاريابي، خريد و فروش، عمل­آوري و بيمه فرآورده هاي شيلاتي.

8.صدور مجوزهاي مرتبط با پرورش و برداشت آبزيان و فعاليت هاي صيد و صيادي و عمل آوري آبزيان در آب هاي حوزه فعاليت در استان گيلان.

9.نظارت بر تأسيس، توسعه، نگهداري و مديريت بنادر صيادي با رعايت وظايف ساير ارگان ها.

10.برنامه ريزي به منظور تكثير و حفاظت طبيعي آبزيان و بازسازي ذخاير و منابع آبزيان در آب هاي حوزه فعاليت اداره كل شيلات گيلان.

11.تعيين گونه هاي، مناطق حساس شيلاتي و زمان هاي ممنوعه صيد آبزيان در چارچوب طرح مديريت ذخاير آب هاي حوزه فعاليت اداره كل شيلات گيلان.

12.انجام اقدامات مؤثر و لازم به منظور حفاظت از منابع آبزيان در آب هاي حوزه فعاليت اداره كل شيلات گيلان با هماهنگي، همكاري و مشاركت نيروهاي انتظامي و مردمي.

13.برنامه ريزي و هدايت سيستم جمع آوري و پردازش آمار و اطلاعات صيد، اقتصاد صيد و بيومتري آبزيان در چارچوب اهداف مربوطه و تعيين روند صيد و الگوي بهره­برداري از ذخاير مختلف آبزيان.

14.برنامه ريزي در جهت توسعه پايدار آبزي پروري و بهبود مديريت توليد و پرورش آبزيان در استان گيلان.

15.تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي فعاليت هاي صيادي، آبزي پروري، عمل آوري و ساير فعاليت هاي مرتبط با هماهنگي مراجع ذيربط.

16.انجام ساير وظايف و اختيارات حاكميتي كه به موجب قوانين و مقررات مربوطه به عهده اين اداره كل گذاشته شده است.

شنبه, 25 شهریور 1391 ساعت 15:57

مراکز تکثير قزل آلا در استان گيلان

مراکز تکثير قزل آلا در استان گيلان

معاونت آبزي پروري شيلات گيلان در سال 1378 با حمايت و ارائه خدمات کارشناسي به مزرعه رنگين کمان تالش ( اولين مرکز تکثير ماهي سردابي استان ) و تامين و انتقال تخم چشم زده توسط کارشناسان معاونت از کارگاه تکثير و پرورش ماهيان سردابي شهيد مطهري ياسوج ، اقدام به توليد بچه ماهي قزل آلا در استان نمود.

با پيگيري هاي اين معاونت و تجهيز مزرعه مذکور ، مزرعه فوق توانست در سال 1380 اقدام به تکثير ماهي قزل آلا و توليد انبوه بچه ماهي از اين طرق بنمايد.

در حال حاظر در استان گيلان 2 مزرعه بظرفيت توليد 4 ميليون قطعه بچه ماهي در سال ، داراي مجوز تکثير قزل آلا مي باشند. و تعداد 7 مزرعه نيز داراي مجوز حدواسط توليد بچه ماهي قزل آلا با ظرفيت 2.8 ميليون قطعه بچه ماهي قزل آلا در سال هستند.بنابراين در حال حاظر توان توليد 6.8 ميليون قطعه بچه ماهي قزل آلا در سال در استان وجود دارد.

لازم به توضيح است که مزارع حدواسط صرفا" با انتقال تخم چشم زده و لارو اقدام به توليد بچه ماهي مي نمايند.


مهندس شعباني

کارشناس معاونت آبزي پروري شيلات گيلان

شنبه, 25 شهریور 1391 ساعت 15:19

نکاتي اصولي در حمل ونقل بچه ماهي

نکاتي اصولي در حمل ونقل بچه ماهي

1- تغذيه بچه ماهيان حتي الامکان 48 ساعت قبل از حمل ، قطع و بچه ماهيان قرنطينه گردند.

2- بچه ماهيان از لحاظ دروني و ظاهري ، سالم و فاقد عارضه و بيماري باشند.

3- جهت پرکردن آب مخزن يا تانکر از آب شفاف ، زلال و پاک استفاده شود.

4- تانکر يا مخزن قبل از آبگيري ضد عفوني شده و کاملا" شستشو گردد.

5- قبل از انتقال بچه ماهي به تانکر ، دماي آب تانکر با دماي آب استخر همدما باشد.

6- نسبت تراکم بچه ماهي در واحد حجمي ظرف يا تانکر رعايت گردد، و عوامل تاثير گذار مانند دما ، مدت زمان حمل و نقل ، اندازه ماهي و ... در نظر گرفته شود . بطوريکه براي ماهيان سردابي 15-20 کيلوگرم در هر متر مکعب و براي ماهيان گرمابي 40 – 100 کيلوگرم در هر متر مکعب باشد.

7- ظرف حمل ونقل بعد از آبگيري کاملا" مورد بازبيني قرار گيرد و از سوراخ نبودن آن اطمينان حاصل گردد.

8- در طول مسير اکسيژن دهي به آب تانکر قطع نگردد و به اندازه مورد نياز اکسيژن بداخل آب تزريق شود.

9- قبل از تخليه بچه ماهيان بداخل استخر دماي آب تانکر با دماي آب استخر همدما شود واختلاف درجه آنها بيش از 3 درجه سانتيگراد نباشد.

10- نسبت به ضد عفوني بچه ماهيان قبل از انتقال به استخر اقدام گردد.

11- تخليه بچه ماهيان بداخل استخر به آهستگي وبا دقت انجام شود تا آسيبي به آنها وارد نگردد.

12- بهتر است 8 الي 24 ساعت بعد از رهاسازي ماهي در استخر ، اقدام به تغذيه آنها نکرد.


رعايت اصول حمل و نقل = کاهش استرس در ماهي = بچه ماهي سالم =توليد بيشتر

 


مهندس شعباني

کارشناس معاونت آبزي پروري شيلات گيلان

 

اسامي کارگاههاي فعال در تکثير ماهيان گرمابي استان

رديف

نام شرکت

نام مدير عامل

شماره تماس

1

تعاوني 12 رشت

عابد حليم رفتار

09111310837

6- 01323422335

2

گونه هاي آبزي ماهي ايران

رئيسيان

09111371208

3

سيلورکارپ

خوشحال

09111310430

01323382662

4

گلباف

سميعي

09111312587

5

انصارالمهدي

عبداله نويد

09111313661

01323382318

6

مهربخش حسين زاده

مهربخش حسين زاده

09111823147

7

ماهي کشت گيلان

دروي

09113389854-01323382670

8

علیرضارفیعی

علیرضارفیعی

09125022320

09119288238

layer...

 

از چه کارخانه ای غذای آبزیان پرورشی را تهیه کنیم؟!


- ظرفیت تولید سالانه آن در حدی باشد که بتواند نیازهای متقاضیان را بموقع تامین نماید.

- از حسن سابقه برخوردار باشد و خریداران خوراک در سالهای گذشته از آن کارخانه و خوراک تولیدی آن راضی باشند.

- روشها و برنامه های کنترل کیفی بکار گرفته شده در کارخانه برای ارزیابی خوراک تولیدی مطلوب، قابل اعتماد و دقیق باشد.

- کارخانه از مواد اولیه مرغوب و مناسب برای تولید خوراک استفاده نماید.

- کارخانه از تجهیزات و امکانات مناسب نگه داری مواد اولیه به ویژه مواد اولیه زود فساد و همچنین نگه داری خوراک تولید شده برخوردار باشد.

- کارخانه حدالامکان دارای شبکه توزیع گسترده تر در سطح کشور باشد.

- بر روی پاکت خوراک شماره سری، تاریخ تولید و آنالیز خوراک و برنامه کلی غذادهی را درج نماید.

- حدالامکان کارخانه دارای کارشناس مشاور تغذیه آبزیان باشد که در طول دوره پرورش با حضور ادواری در مزارع مصرف کننده بر روش و میزان مصرف خوراک نظرات و توصیه های لازمه را ارائه نماید.

- تمامی سایزهای خوراک مصرفی از بدو آغاز تغذیه دستی تا زمان برداشت را تولید و تحویل نماید تا پرورش دهنده مجبور نباشد در ابتدای تغذیه دستی از خوراکهای دیگر استفاده نماید.

نظامي- كارشناس تغذيه

اداره توسعه ماهيان آب شيرين

پرورش قزل آلاي رنگين کمان در استخرهاي شاليزاري


- مساحت حوضچه هاي پرورش حداقل 300و حداکثر 500متر مربع باشد. (ترجيحا" به شکل مربع يا مستطيل باشد)
- ضخامت ديواره حداقل 50 سانتي متر و حداکثر 70 سانتي متر باشد . ارتفاع ديواره ها حداقل 80وحداکثر 100 سانتي متر باشد.
- عمق آبگيري حوضچه هاي پرورش حداقل 60وحداکثر80 سانتي متر باشد.
- دريچه خروجي حوضچه ها بايستي در ضلع مقابل ورودي بصورت سيفوني با استفاده از لوله پليکا با قطر بيش از 110 ميلي متر به تعداد2عددباشد .
- دماي مناسب جهت پرورش در اين استخرها بين 16-12 درجه سانتي گراد باشد .
- در صورت وجود ساقه هاي برنج نسبت به کوتاه کردن ساقه ي حداکثر به ارتفاع 15 سانتي متر اقدام گردد.
- استفاده از پوشش هاي پلاستيکي بر روي ديواره ها در زمينهايي که بافت خاک آنها داراي ميزان کمتري از رس وچسبندگي مي باشند،توصيه ميشود .
- وزن مناسب بچه ماهي در زمان رهاسازي 25-15 گرم باشد

 


- زمان مناسب جهت ماهيدار نمودن استخرها نيمه اول مهر ماه يا حداکثر نيمه دوم مهر ماه مي باشد .
- تعداد بچه ماهي جهت رها سازي به ازاي هر متر مربع 15-10 قطعه بوده و توصيه مي شود بچه ماهيها يکدست وهم اندازه باشد .
- در صورت وجود پرندگان ماهي خوار در محيط اطراف استخر ، سطح استخر را مي توان با نوار هاي رنگي پوشش داد.

- ورودي آب استخر در شبانه روز حداقل 14ساعت وترجيحا" بصورت متناوب انجام گيرد .استفاده از دستگاها ي هواده وبرگشت آب توصيه مي شود.
- بيومتري يا وزن کشي بچه ماهيان حداقل15 روز وحداکثر ماهي يکبار انجام وبر اساس وزن ماهي ، دماي آب ، شرايط جوي واستقبال ماهي از غذا وبا مراجعه به جدول غذادهي (برگه شماره 1) ميزان غذا محاسبه گردد.
- ارتباط دائم با کارشناسان شيلات توصيه مي شود .

 

مجري : اداره امور آبزي پروران

تهيه وتنظيم : محمد پور احمدي- عظيم مدبري

شرايط و عواملي که در هنگام کود دادن استخرها بايد در نظر گرفته شود


1- درجه حرارت : اثر بکار بردن کودها در درجه حرارت 22 تا 27 درجه سانتي گراد بسيار زياد است.

2- اکسيژن : مقدار اکسيژن در داخل استخرها بايد 80 تا 100 درصد اشباع باشد. در اين صورت اثر بکار بردن کود بسيار مفيد واقع مي شود.


3- PH: کودها موقعي موثر هستند که واکنش محيط خنثي باشد (7=PH) و يا اندکي قليايي بوده ولي اسيدي نباشد.


4- کودها بايد در داخل آب ريخته شوند چون اگر کودها در خاک ريخته شوند عناصر مفيد داخل کود جذب زمين خواهد شد.


5- کف استخر بايد غير قابل نفوذ باشد در غير اين صورت قسمت اعظم کود در اثر نفوذ آب از استخر خارج خواهد شد .


6- با توجه به اينکه زي شناوران گياهي براي تبديل مواد معدني به مواد آلي و انجام عمل فتوسنتز نياز به نور خورشيد دارند بايد از کود دهي در روزهاي ابري و باراني خودداري شود، در غير اين صورت اين مواد معدني مورد مصرف قرار نگرفته و باعث تغييرات فيزيکي و شيميايي آب مي شوند.


7- بهتر است کودها به صورت محلول و با استفاده از پمپ در سرتاسر استخر پخش شود.


8- هر چقدر تراکم ماهي فيتوفاگ بيشتر باشد عمل کوددهي زود به زود انجام شود و با از بين رفتن رنگ سبز استخرها ميتوان کوددهي را انجام داد.


9- در صورتي که جريان باد شديد باشد، کودهاي معدني را در جهت موافق باد به سطح استخر پخش کرده و در صورت عدم وجد باد مسير کوددهي در تمام دور استخر انجام شود.

 نظامي- كارشناس تغذيه


اداره توسعه ماهيان آب شيرين

پنج شنبه, 30 آذر 1391 ساعت 05:58

تعاونی های آبزی پروری

اهداف تشکلها :

1- ترویج وتحکیم مشارکت همکاری تعاون عمومی

2-  بهینه سازی فعالیت های آبزی پروری

3- ایجاد اشتغال وتلاش وثبت موفقیت شغلی آبزی پروران

4- ارائه خدمات مورد نیاز تولیدکنندگان ماهی از قبیل تهیه و تأمین کلیه نهاده های موردنیاز آبزی پروران


شیلات برای توسعه آبزی پروری همکاری های زیادی با تشکلها نموده است که به چند نمونه از عملکرد شیلات در خصوص تشکلها اشاره می شود :

1- تهیه و تأمین میزان کود شیمیایی مورد نیاز آبزی پروران و نظارت برچگونگی تحویل وتوزیع کود شیمیایی

2- پیگیری در جهت تأمین تسهیلات واعتبارات جاری مورد نیاز آبزی پروران

3- همکاری با سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان با هدایت فارغ التحصیلان کشاورزی جهت بکارگیری در شرکت های تعاونی آبزی پروری

4- برگزاری جلسات متعدد در طول سال با حضور مسئولین وکارشناسان بیمه ، سازمان آب ، بانک کشاورزی ، جهاد کشاورزی و بررسی مشکلات تشکلهای آبزی پروری و برطرف نمودن مشکلات و یا راهکار برای کاهش یا برطرف نمودن معضلات و ...

 

مشخصات تعاونيهای آبزی پروری موجود در استان گيلان:

ردیف

نام شرکت

سال تأسیس

تعداد اعضاء

نام مدیر عامل

تلفن

فاکس

آدرس

1

شرکت تعاونی پرورش دهندگان ماهیان گرمابی شهرستان رشت

1377

950

سعید رحمت سمیعی

0131- 3228580

0131- 3228580

رشت ، خیابان ملت ، فلکه لامپ سازی ، نبش کوچه   شهید سیادتی-پلاک           

73

 

2

شرکت تعاونی پرورش دهندگان ماهیان گرم آبی شهرستان صومعه سرا

1385

173

خانم لیلا عشوریان

ـ

0182- 3232110

صومعه سرا ، بلوار ولیعصر(ع) ، روبه روی سازمان هلال احمر ، شرکت تعاونی پرورش ماهی شهرستان صومعه سرا

3

شرکت تعاونی پرورش دهندگان ماهیان گرمابی شهرستان سنگر

1375

238

رضا پوررجبی


0132-5722838

سنگر ، داخل پاساژ هاشمی ، طبقه همکف

4

شرکت تعاونی پرورش دهندگان ماهیان گرمابی ابوذر شاخال

1374

124

محسن صالحیجاده شفت ، روستای شاخال

5

شرکت تعاونی پرورش دهندگان ماهیان گرمابی قدس مرخال

1374

138

اسکندر یونس زادهجاده شفت ، روستای مرخال

6

شرکت تعاونی پرورش دهندگان ماهیان سردآبی استان گیلان

1379

34

شهرام پورنصیررشت ، بیستون ، بلوار معلم ، سه راه معلم

7

شرکت تعاونی پرورش دهندگان ماهیان سردآبی تالش

1387

28

شمسعلی جهانخواهتالش


نقش تشکلهای غیر دولتی در فعالیتهای عمومی

پنج شنبه, 30 ارديبهشت 1395 ساعت 03:49

مناقصات و مزایدات

 

سامانه تدارکات الکترونیک دولت جهت ورود کلیک کنید

 


 

فراخوان عمومی شرکت در مناقصه(تاریخ درج آگهی 1399.12.20)

 


فراخوان عمومی شرکت در مناقصه(تاریخ درج آگهی 1399.09.20)

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد نسبت به انتخاب شرکت خدماتی جهت نظارت بر امور صید و صیادی شرکتهای تعاونی پره استان گیلان ، طبق  شرایط مناقصه  عمومی یک مرحله ای  اقدام  نمایند.................... جهت دانلود فرم مناقصه کلیک نماییدفراخوان عمومی شرکت در مزایده(تاریخ درج آگهی 1399.09.11)

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد نسبت به فروش آلات و ادوات مکشوفه طبق جدول پیوست و شرایط مزایده  عمومی اقدام  نمایند.................... جهت دانلود فرم مناقصه کلیک نمایید


فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار(تاریخ درج آگهی 1399.01.09)

  اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد تا پروژه تجهیز و تکمیل و ایجاد زیرساخت‌های پشتیبانی از پرورش ماهی در قفس دریایی در حوزه بندر کیاشهر را از طریق انجام تشریفات مناقصه و انتخاب شرکت پیمانکاری ذیصلاح برای اجرای پروژه .................... جهت دانلود فرم پیمانکاری کلیک نمایید


فراخوان عمومی شرکت در مناقصه(تاریخ درج آگهی 1399.01.07)

اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد بخشی از امور مربوط به ارائه خدمات و انجام وظایف سازمانی خود در امر عملیات آماده سازی کاشت داشت و برداشت تا سطح ۳۰۰ هکتار از استخرهای خاکی خود واقع در مراکز بازسازی ذخایر خاویاری استخوانی و دریایی را از طریق مناقصه عمومی واگذار نمایند.................... جهت دانلود فرم مناقصه کلیک نمایید

 


 

آگهی واگذاری   (تاریخ درج آگهی1398.4.17 )

 


نظرسنجی

نظر شما درباره سایت ؟

حاضرین در سایت

ما 111 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

گالری تصاویر

  • آخرین بروزرسانی: شنبه 04 سبتامبر 2021.