چاپ کردن این صفحه
جمعه, 17 شهریور 1391 ساعت 16:02

نگاهي به شيلات گيلان پس از پيروزي انقلاب اسلامي

بندرانزلي – درياي خزر و رودخانه هاي فراوان استان گيلان از ديرباز محل صيد و صيادي مردمان اين ديار بوده است و صيادي در اين استان قدمت بسيار ديرينه دارد .

ماهياني همچون سفيد ، سوف ، کفال ، کپور، کلمه ، سيم ، سس ماهي ، ماش ماهي ، ماهي آزاد ، اردک ماهي ، کاس کولي و ماهي کيلکا عمده ماهياني بود که توسط صيادان در خزر به شيوه بستن سد " شيل " ، گستردن تور و ديگر شيوه ها صيد مي شد.

البته ماهيان غضروفي که خاويار گرانبها نيز از آن استحصال مي شود نيز در خزر به وفور موجود بود که توسط روسيه صيد مي شد.

اما زمان تاسيس اداره اي براي نظارت بر صيد و صيادي در شمال کشورکه شيلات نام گرفت به حدود 100 سال پيش باز مي گردد.

*نگاهي به تاريخچه صيد و صيادي در سواحل جنوبي درياي خزر

از زمان صفويه رفت و آمد بازرگانان و ماهيگيران روسيه تزاري به گيلان و ساير نواحي شمال ايران آغاز شد آنها با پرداخت مبالغ ناچيز و با تقديم هدايا به حکام کرانه هاي خزر اجازه صيد گرفتند . در زمان قاجار که با بهره برداري از آبزيان درياي خزر آشنائي بيشتري حاصل شد. رودخانه هاي مختلف در فصول مهاجرت ماهيان از سوي حکومت ولايتي به اشخاص مورد نظر واگذار مي شد که از اين طريق منافع سرشاري نصيب حاکم و کارگزاران وي مي گرديد . بعد از انعقاد معاهده ننگين ترکمانچاي سالها استفاده از منابع آبزيان خزر در دست روسيه بود گرچه در دوره هايي مانند صدراعظمي امير کبير کوششهايي براي بهره مندي ايران از اين منابع صورت گرفت و پيمان في مابين لغو و براي ورود منافع حاصل از صيادي به خزانه کشور ، صيدگاه ها اجاره داده شد .

بعد از قتل اميرکبير و در زمان ناصرالدين شاه دولت در برابر پافشاري روسها عقب نشست و توسط ميرزا حسين خان سپهسالار شيلات، درياي خزر را با رودهايي که از ايران به درياي مذکور مي رسيد درمقابل پنجاه هزار تومان به ليانازوف اجاره داد.طبق اين اجاره نامه کليه آبهاي قابل صيادي از رودخانه آستارا تا رودخانه اترک (مرز شرقي ايران) در اجاره ليانازوف قرار گرفت .

کمپاني ليانازوف جهت مراقبت از صيد شيلات را به دو ناحيه استرآباد و آستارا تقسيم نمود و مقرراتي را جهت صيد اعلام کرد ،اجازه صيد در کليه آبهاي شمالي ايران که به درياي خزر وارد مي شود بدون محدوديت در اختيار کمپاني ليانازوف گذاشته شد و تمام رودخانه ها را به خوانين محلي اجاره داده و مستاجرين نيز مي توانستند صيد خود را به ديگران واگذار کنند .

کمپاني،سواحل دريايي رودخانه هاي سفيد رود ،بابل رود ، ،تجن،قره سو، گرگان وخليج هاي آسترآباد و انزلي را در مالکيت خود داشت و اعلام نمود که صيادان فقط مي توانند به صيد ماهيان حلال فلسدار بپردازند.

اصولاً قرارداد کمپاني ليانازوف مربوط به بهره برداري از ماهيان خاوياري بود که آنها با حيله هاي گوناگون صيد ماهيان فلسدار شمال ايران را به قرار داد خود ملحق و کليه آبزيان صيد شده را به روسيه منتقل نمودند و به همين جهت در هيچ يک از اسناد و مدارک موجود در تشکيلات شيلات شمال تا قبل از سال 1312 خورشيدي آماري از ميزان صيد نمي توان يافت .

در ( سال1923) سرانجام جهت بهره برداري از ماهبان سواحل جنوبي درياي خزر بين دولت ايران و اتحاد جماهير شوروي قراردادي منعقد شد و يک شرکت مشترک تحت عنوان شرکت ((مختلط ماهي ايران وشوروي )) بهره برداري از ماهيان آبهاي شمال ايران را آغاز کرد .

محدوديت هاي ناشي از کنترل صيد در مناطق شمال ايران موجب شد که صيادان به تبعيت از شرايط حاکم برصيد گروههاي مختلف صيادي را بوجود آورند .

در سال 1306 قرارداد بين نمايدگان ايران وشوروي به امضاء رسيد شرکت مختلط ماهي ايران و شوروي طي 25 سال فعاليت مداوم لطمات جبران ناپذيري بر زنجيره حيات و اقتصاد مبتني بر بهره برداري مستمر از منابع طبيعي به خصوص آبزيان وارد ساخت . با توجه به آمار صيد و بهره برداري از ماهيان دريايي خزر مربوط به دوره قبل از ملي شدن شيلات و سالهاي بعد از آن به روشني مي توان کاهش شديد ذخاير ماهيان را در محدوده فعاليتهاي صيادي شيلات ملاحظه نمود.

خواندن 13681 دفعه