گزارش نظر

سلام.زمینی با مساحت سه هزار متر مربع داری امکانات برق اتاق جهت استراحت وانبار جهت نگهداری خوراک ماهی موجود است.قصدایجاداستخر بتنی جهت شروع پرورش ماهی گرمابی دارم.گزینه اولبرای پرورش تیلاپیا در نظر دارم.ایا میشه ماهی دیگری مثل امور سفید در ابی با شوری درجه پانزده پرورش داد.اگر میشود دربه ازای هر متر مکعب اب چند عدد ماهی باید خریداری کرد.البته از سیستم هوا دهی استفاده خواهد شد.در پایان اگر گزینه مناسبی برای پرورش معرفی کنید از شما ممنون میشم.با تشکر.ضمنا موقعیت مکانی در بوشهر میباشد
جوابیه شیلات
در حال حاضر امکان پرورش آمور در استخر بتنی با تراکم بالا وجود ندارد . شرایط شوری آب شما عامل محدود کننده است ولی با اطلاعات داده شده نمی توان اعلام نظر کرد لطفا شرایط محیطی و میزان آب و عمده فعالیت پرورشی در محل و هر اطلاعاتی که فکر می کنند مهم است را برای ما ارسال نمایید.
مدیریت سایت شیلات