گزارش نظر

سلام دراب بندهایی که پشت روستا بسته شده پرورش ماهی کپور وهامور زدم
ولی مشکل سوخت برای موتور برق دارم برای هواده
و مشکل سوخت برای موتور اب
باید چکار کنم
جوابیه شیلات
به شیلات شهرستان خود مراجعه و تقاضای دریافت سهمیه سوخت نمایید .
مدیریت سایت شیلات