چاپ کردن این صفحه
شنبه, 19 تیر 1400 ساعت 03:36

آغاز رها کرد بچه ماهیان سفید استخوانی حاصل از تولید در مراکز تکثیر و بازسازی ذخایرشیلاتی استان گیلان در دهانه رودخانه چمخاله لنگرود در تیر ماه 1400

 به گزارش روابط عمومی شیلات گیلان:

در راستای برنامه های بازسازی ذخایر دریای خزر توسط شیلات استان عملیات اجرایی رهاسازی بچه ماهیان سفید استخوانی حاصل از تکثیر مصنوعی در مراکز تکثیر شیلاتی استان از جمله مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان دریایی شادروان دکتر یوسفپور سیاهکل در دهانه رودخانه چمخاله آغاز شد.

 در این مرحله توسط دو دستگاه تانکر مخصوص حمل بچه ماهیان بطور روزانه طی دو مرحله در ساعات 9 صبح و 13 بعد از ظهر اقدام به تخلیه بچه ماهیان حمل شده از مرکز تکثیر به این رودخانه در طی مدت ده الی 15 روز کاری اقدام میگردد و بطور میانگین روزانه دو میلیون قطعه بچه ماهی رها سازی میگردد.

برنامه تعداد رها کرد با عنايت به مصوبه كميته برنامه ريزي و بازسازی ذخایر شيلات استان مقرر است بیش از 15 ميليون قطعه بچه ماهي سفيد در اين رودخانه رها سازي گردد.

 با توجه به شرایط محیطی و اکولوژیکی خوبی که در این محل از رودخانه وجود دارد؛ این مکان شناسایی و انتخاب  و برای گذراندن دوران رشد کوتاه مدت جهت آداپته شدن با محیط بیرونی و برای ورود به دریای خزر رها کرد صورت میگیرد.

 ما امیدواریم با این حجم از رهاکرد تولید توسط مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر شیلاتی استان و همچنین ، تولید بچه ماهی که با مشارکت جامعه شرکت تعاونی پره صیادی تولید شده و به دریا رها سازی صورت گرفت،  تاثیرات چشمگیری را در حفظ و بازسازی ذخایر و جبران صید از دریا را به همراه داشته باشیم.

خواندن 215 دفعه

آخرین‌ها از