چاپ کردن این صفحه
شنبه, 26 بهمن 1398 ساعت 10:00

بازدید سرپرست شیلات گیلان از خسارت وارده پرورش ماهی در قفس در دریا شرکت مائده کرمانشاه در منطقه جفرود شهرستان بندر انزلی

به گزارش روابط عمومی شیلات گیلان:
مهندس مدبری سرپرست اداره کل شیلات گیلان جهت بررسی از خسارات وارده به بخش خصوصی پرورش ماهی در قفس در دریا شرکت مائده کرمانشاه در منطقه جفرود شهرستان بندرانزلی در پی بارش برف  اخیر بازدید به عمل آوردند. ایشان پس از بازدید اظهار داشتند با خروج وضعیت از مشکلات حادث شده و رسیدن به آرامش ،بازدیدها جهت بررسی دقیق‌تر خسارت‌های احتمالی ادامه خواهد داشت.

خواندن 204 دفعه

آخرین‌ها از