چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 10 مهر 1398 ساعت 05:38

نشست مشترک اداره کل شیلا ت،بانک کشاورزی و نماینده صیادان

به گزارش روابط عمو می شیلات گیلان: 

جهت تعیین تکلیف بدهی 6 شرکت تعاونی پره که از زمان طرح تعدیل تاکنون حل نشدن باقیمانده بود در نشست مشترک بین اداره کل شیلا ت،بانک کشاورزی و نماینده صیادان  با حضور مدیر کل محترم شیلات گیلان ،معاونت محترم صید وبنادر ماهیگیری ،مدیریت محترم سرپرستی بانک کشاورزی استان ونماینده محترم جامعه صیادی درمحل دفتر سرپرستی بانک کشاورزی استان برگزارگردید. دراین نشست بعد ازبررسی و مذاکرات لازم  مقرر گردید،  تک تک پرونده شرکتهای تعاونی بدهکار،مجدداً توسط کارشناسان  بانک مورد بازبینی قرار گرفته ونتایج آن در اسرع وقت برای اقدامات بعدی به اداره کل شیلات استان گیلان اعلام گردد. 

بازدید 243 بار

آخرین‌ها از شیلات