چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 01 مرداد 1398 ساعت 09:12

رها سازی بچه ماهی سفید استخوانی لنگرود رودخان در سال رونق تولید

به گزارش روابط عمومی شیلات استان گیلان:

در راستای اجرای برنامه های حفظ و بازسازی ذخایر دریای خزر توسط شیلات استان و پیگیریهای وهماهنگی های اداره شیلات شهرستان لنگرود ، عملیات  اجرایی رها کرد بچه ماهی سفید بهاره تولید شده در مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان دریایی شادروان دکتریوسفپور سیاهکل در رودخانه های لنگرود رودخان آغاز گردید.

براساس تصمیمات و مصوبات کمیته برنامه ریزی و بازسازی ذخایر شیلات استان مقرر است تعداد 2 میلیون قطعه بچه ماهی سفید در این رودخانه رهاسازی گردد.

با عنایت به اینکه در این مکان طی سالهای گذشته نیز عملیات رهاسازی صورت گرفته و با در نظر گرفتن ضریب بازگشت شیلاتی امید است  تاثیر چشمگیری را در حفظ و بازسازی ذخایر و جبران صید از دریا برای شرکتهای تعاونی صیادی داشته باشیم.

شایان ذکر است شهرستان لنگرود دارای 3 پره صیادی فعال در قالب شرکتهای تهاونی صیادی که به تعداد بیش از 118 نفر عضو می باشند در منطقه چاف و چمخاله به فعالیت صیادی می پردازند.

بازدید 230 بار

آخرین‌ها از