چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 12 تیر 1398 ساعت 08:13

برگزاری سومین جلسه کمیته ساختار و فن آوری مدیریت

 

 به گزارش روابط عمو می شیلات گیلان:

سومین جلسه کمیته ساختار و فن آوری های مدیریت با حضور مدیرکل و اعضای کمیته در سالن کنفرانس شیلات گیلان جهت پیگیری مصوبات قبلی این کارگروه و همچنین بررسی پیشنهادات و اصله برگزار گردید.

 

 

خواندن 333 دفعه

آخرین‌ها از