چاپ کردن این صفحه
پنج شنبه, 22 فروردين 1398 ساعت 13:33

آغاز کشت لارو سفید بهاره در مرکز شهید انصاری

  به گزارش روابط عمو می شیلات گیلان:

 در راستای منویات مقام معظم رهبری و نام گذاری امسال مبنی بر سال رونق تولید، اداره کل شیلات استان گیلان و به طبع آن مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان استخوانی شهید انصاری همانند سالهای گذشته اقدام به صید مولدین ماهی سفید بهاره از رودخانه های محل مهاجرت این گونه از ماهی نموده است و از اواخر اسفند تاکنون این مرکز توانسته بیش از 1/5 تن تخم فکنده شده ماهی سفید را در سالن انکوباسیون مرکز با هدف تولید لارو جای دهد و خوشبختانه از تاریخ 98/01/18 اولین لارو با هدف تولید  بچه ماهی در مزرعه شماره 2 شهید انصاری( تحقیقات دامپروری) کشت گردید و تاکنون (98/01/22) جمعاً تعداد 23,500,000 قطعه در مزرعه فوق الذکر کشت شده است، که عملیات تولید لارو و کشت در روزهای آتی نیز با جدیت ادامه خواهد داشت .

بازدید 304 بار

آخرین‌ها از