چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 07 آبان 1397 ساعت 09:04

بازدید از شرکتهای تعاونی پره صیادی و صیدگاههای ماهیان خاویاری حوزه شیلات شهرستان تالش

به گزارش روابط عمومی شیلات گیلان:

جهت بازدید و پایش مستمر از شرکتهای تعاونی پره صیادی و صیدگاههای ماهیان خاویاری حوزه شیلات شهرستان تالش بمنظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات صید و صیادی و صید مسئولانه جلسه ای با حضور جناب آقای مهندس سلطانی رئیس اداره شیلات شهرستان تالش و جناب آقای محافظ نبی زاده ، محافظ علی نژاد و محافظ فرجی ، فرمانده هان محترم پایگاههای حفاظت منابع آبزیان لیسار- شفارود- آستارا در محل پایگاه حفاظت منابع آبزیان لیسار برگزار گردید که پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید در ابتدای جلسه جناب مهندس سلطانی ریاست اداره شیلات شهرستان تالش ضمن عرض سلام و خیر مقدم ، خداقوت و تسلیت اربعین حسینی به حضار محترم ، گزارش مبسوطی از عملکرد شیلات شهرستان و شرکتهای تعاونی پره های صیادی حوزه تالش و همچنین مواردی در خصوص بازدید مرتب از شرکتهای تعاونی پره صیادی و صیدگاههای ماهیان خاویار حوزه شهرستان به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات صید و صیادی ، برخورد قانونی با صید غیر مجاز در حریم فعالیت پره های صیادی و صیدگاههای ماهیان خاویاری و در صورت لزوم برگزاری جلسه کمیسیون تخلفات صیادی و غیره را بیان نمودند.سپس هر یک از فرماندهان محترم پایگاههای حفاظت منابع آبزیان مطالبی را به منظور برطرف نمودن مشکلات و تنگناهای موجود و نیز ارائه راهکارهای اجرایی جهت حسن انجام امور و موارد فوق الذکر را بیان نمودند.

خواندن 207 دفعه

آخرین‌ها از