چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 17 دی 1396 ساعت 09:10

گزارش بازدید بخشدار کوچصفهان و مسئولین همراه از مزارع کشت توأم ماهی و برنج روستای رشت آباد لولمان بخش کوچصفهان

به گزارش روابط عمومی شیلات گیلان:

به منظور بررسی مسائل و مشکلات مزرعه آبزی پروری نمونه کشت توأم ماهی و برنج روستای رشت آباد بخش کوچصفهان رئیس اداره شیلات رشت به اتفاق مسئولین همراه و همچنین بخشدارکوچصفهان از مزرعه آقای عباسی آبزی پرور نمونه بازدید نموده و از نزدیک با روند فعالیت مزرعه مذکور و مشکلات مربوطه آشنا شدند و قرار شد از سوی مسئولین مرتبط مشکلات مرتفع گردد شایان ذکر است مزرعه مورد اشاره یکی از مزارع دهگانه الگویی انتخابی (آبزی پروری تلفیقی و بومگردی ) استان می باشد.

خواندن 847 دفعه

آخرین‌ها از