گزارش نظر

سلام من تصمیم سرمایه گذاری در شیلات ماهیان آب شور دارم زمین هم گذاشتم مورد نظر کنار دریا آیا اداره شیلات مجوز این کار را میده؟ اگر موجز داد از زمین‌های کنار دریا میشه استفاده کرد؟
جوابیه شیلات
بله امکان این کار هست به شیلات شهرستان خود مراجعه و زاهنمایی لازم را دریافت نمایید.
مدیریت سایت شیلات