گزارش نظر

با سلام ؛
پیرو جوابیه مورخه 22/12/1394 حضرت عالی به سوالم(پرورش ماهییان خاویاری در سیاهکل)؛
با مراجعه به سازمان های مسئول و ذیربط و توضیح توانایی ها و امکاناتم(سوابق کاری، تحصیلات، وضعیت مالی،زمین ...)کار رانیز پیگیری نمودم ولی متاسفانه تا کنون نتیجه ای حاصل نشده است .
لازم به ذکر است زمین مورد اشاره در سوالم که واقع در روستای شیوا از توابع لاهیجان است، از دو بخش تشکیل شده است :
1)بخش اول که مساحت آن حدود 85000مترمربع(بدون احتساب مساحت حریم اصلی و فرعی رودخانه) و رودخانه دیسام آن را احاطه و مسکونی است
2) بخش دوم که مساحت آن حدود 16000 متر مربع و شالیزار است
جوابیه شیلات
شیلات ارگان تایید کننده مالکیت زمین نیسن و فقط از نظر آبزی پروری زمین و آب را بررسی و تایید می نمایید.
منبع اصلی تایید شرایط زمین و برداشت آب ادارات منابع طبیعی و امور اراضی و سازمان آب هستند.
مدیریت سایت شیلات