گزارش نظر

با سلام خدمت عزیزانی که قصد ورود به شغل پرورش ماهی را دارند عرض کنم که تنها برای انجام کارهای اداری و کسب بیش از 9 مجوز مختلف از نهاد های مختلف باید به یک جفت کفش اهنین مجهز باشند. وگرفتن وام هرچند اندک حد اقل 1 سال طول میکشد. و بدانید که صدای دوهل شنیدن از دور خوش است....