گزارش نظر

با سلام
جوانی 27 ساله هستم و حدود یک هکتار زمین زراعی در روستای چولک واقع در شهرستان نهاوند همدان با آب و هوای کوهستانی و خنک دارم، آیا می توان در این زمین به پرورش ماهیان خاویار پرداخت ؟ چه شرایطی لازم می باشد..؟ و سرمایه ی اولیه برای شروع این کار حدودا چه مقدار می باشد..؟
جوابیه شیلات
با استفاده از وامهای بانکی شما برای یک واحد کوچک گوشتی حداقل 500 میلیونو برای خاویار حداقل یک میلیارد آورده شخصی لازم دارید.
مدیریت سایت شیلات