چاپ کردن این صفحه
شنبه, 25 شهریور 1391 ساعت 15:57

مراکز تکثير قزل آلا در استان گيلان

مراکز تکثير قزل آلا در استان گيلان

معاونت آبزي پروري شيلات گيلان در سال 1378 با حمايت و ارائه خدمات کارشناسي به مزرعه رنگين کمان تالش ( اولين مرکز تکثير ماهي سردابي استان ) و تامين و انتقال تخم چشم زده توسط کارشناسان معاونت از کارگاه تکثير و پرورش ماهيان سردابي شهيد مطهري ياسوج ، اقدام به توليد بچه ماهي قزل آلا در استان نمود.

با پيگيري هاي اين معاونت و تجهيز مزرعه مذکور ، مزرعه فوق توانست در سال 1380 اقدام به تکثير ماهي قزل آلا و توليد انبوه بچه ماهي از اين طرق بنمايد.

در حال حاظر در استان گيلان 2 مزرعه بظرفيت توليد 4 ميليون قطعه بچه ماهي در سال ، داراي مجوز تکثير قزل آلا مي باشند. و تعداد 7 مزرعه نيز داراي مجوز حدواسط توليد بچه ماهي قزل آلا با ظرفيت 2.8 ميليون قطعه بچه ماهي قزل آلا در سال هستند.بنابراين در حال حاظر توان توليد 6.8 ميليون قطعه بچه ماهي قزل آلا در سال در استان وجود دارد.

لازم به توضيح است که مزارع حدواسط صرفا" با انتقال تخم چشم زده و لارو اقدام به توليد بچه ماهي مي نمايند.


مهندس شعباني

کارشناس معاونت آبزي پروري شيلات گيلان

خواندن 4766 دفعه

آخرین‌ها از