گزارش نظر

سلام وقت بخیر_ زمینی در تالش دارم ولی سند ثبتی ندارد و خانه ای با فاصله کم در محل احداث استخر هست مشکلی برای احداث داره؟
جوابیه شیلات
در صورت اعلام رضایت صاحب ملک و محیط زیست . از نظر شیلات مانعی ندارد.
مدیریت سایت شیلات