گزارش نظر

باسلام و عرض ادب
برای پرورش قزل رنگین کمان با آب قنات با دبی سی لیتر و محیط معتدل کوهستانی با شیب کم زمین بهترین گزینه جهت استخرهای مزرعه کدام است استخرهای مستطیل طویل و باریک یا استخرهای هشت ضلعی و یا گرد و یا ...؟
جوابیه شیلات
بهترین گزینه استخرهای هشت ضلعی است.
مدیریت سایت شیلات