امروز : یکشنبه 9 بهمن 1401 بروزرسانی:1401/11/03

گالری تصاویر خبر

8:29 AM 1401/10/14 تعداد بازدید: 63

مرحوم آيت الله حاج سيد ابوالحسن رفيعي قزويني ( از مراجع تقليد و استاد امام خميني ) نقل كردند. مرحوم پدرم در درس يكي از اساتيد شركت مي كردند. ايشان مي فرمود:   من ديدم استادم دست خود را در موقع درس و غير درس در كاسه آب سردي فرو مي برد و آبِ آن كاسه را هم پس از مدتي عوض مي كند. روزي خصوصي از سبب اين كار از استاد سؤال مي كند. استاد مي گويد روزگاري مردم نزد من پولي براي نماز و روزه استيجاري مي آوردند من آنها را به يكي از دوستان كه به تصورم آدم خوبي بود مي دادم و او پولها را مي گرفت اما در واقع نه نماز مي خواند نه روزه  مي گرفت. من از اين موضوع بي خبر بوده تا آنكه او مرد به تشييع جنازه او رفته و او را خود در قبر گذاشتم كه قصد داشتم بند كفن او را باز كنم ناگاه ديدم سطح بدن او پوشيده از پولهاي گداخته شده است. در اين هنگام نوك انگشت من با آن پولهاي گداخته اصابت كرد. از آن روز به بعد انگشتان من سوزش شديدي پيدا كرده است كه من ناچارم براي رفع سوزش، آن را در آب سرد قرار دهم.

خداوند در سوره مباركه نساء فرمود مال بچه هاي يتيم را نخوريد، اين امر حرامي است كه فرمود حوب است حوب يعني معصيت -   ( كان حوبا كبيرا ) بعد پشت صحنه را نشان داد ( ان الذين ياكلون اموال اليتامي ظلما انما ياكلون في بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً ) اين در حقيقت آتش است آن مردان الهي كه با بصيرت زندگي            مي كردند مي ديدند كه از دهان برخي ها شررهاي آتش در   مي آيد. خب اگر كسي آن چشم را پيدا كرد آتش بودن كار حرام را هم مي بيند اين نياز به تآويل ندارد.   فرمود كساني كه مال حرام مي خورند الآن درونشان آتش است بعد قيامت هم سر جايش محفوظ است.

ظاهر آيه اين است كه اينها دارند آتش مي خورند. حرام حقيقاً آتش است. با حصر هم ذكر فرمود   ( انما ياكلون في بطونهم ناراً ) بعد هم ( سيصلون سعيراً ) اين نشان مي دهد كه ما دو جهنم داريم. يك جهنم منقول ، همين هايي هستند كه حرام خورند و يك جهنم غير منقول ، كه آنجا وضعش مشخص است. اينكه در بخش پاياني سوره مباركه فجر مي فرمايد ما جهنم را مي آوريم ( وجيء يومئذ بجهنم ) جهنم را مي آوريم اين جهنم منقول چه كسي است ذيل اين آيه ، آن روايت را هم لابد ملاحظه فرموديد كه فرشتگاني هستند كه با غل و زنجير ، كشان كشان اين جهنم را مي آورند. اين جهنم منقول چه كسي است و چه كسي است آن جهنم غير منقول را همه ما مي فهميم ...

  « به نقل از آيت الله سيدمحسن خرازي »

 

 

امور فرهنگي و مناسبتهاي اسلامي شيلات گيلان

ارسال دیدگاه

( دیدگاه ثبت شد)