گزارش نظر

سلام من درلاهیجان قصد راه اندازی فارم پرورش وتوایدزالورادارم راه قانونی ومراحل تاسیس را بفرمایید
جوابیه شیلات:
با مراجعه به شیلات لاهیجان می توانید مسیر قانونی و راهنمایی لازم را دریافت نمائید.
مدیریت سایت شیلات