گزارش نظر

آیا برای پرورش ماهیان خاویاری در ساحل ، حتما باید زمین در جوار دریا باشد و یا می توان با سیستم لوله کشی در زمینهای با فاصله دریا هم شروع به کار کرد و یا باید حتما چاه بزنیم 2- آیا میتوان 2 عدد لوله رفت و برگشت آب از دریا برای پرورش ماهیان خاویاری در ساحل تعبیه کرد که نگران آب و اکسیژن دهی آب و ... را نداشته باشیم خواهشمندم بصورت کامل راهنمایی نمایید. متشکرم . موسوی
جوابیه شیلات
برای پرورش با آب دریا - به علت داشتن تاسیسات برای کشیدن آب از دریا و استقرار پمپ ها ، حتما" نیاز به مالکیت بخشی از ساحل است
مدیریت سایت شیلات