گزارش نظر

با سلام و تشکر از حوصله ای که برای جواب به سوالات می دهید.
بنده در مورد پرورش سیستم بسته ماهیان خاویاری نیاز به اطلاعات دارم.و اگر امکان داشته باشه بازدید از سایت فعال در این ضمینه.
آیا سرمایه گذاری در این کار با توجه به مشکل کم آبی سالهای آینده کشور منطقی است.
2-سیستم RAS در ایران در کجا ها استفاده شده.آیا از نظر فنی دستگاهها باید از خارج وارد شود و یا در ایران تولید می شوند.
3-حداقل مساحت برای پرورش اقتصادی چقدر است؟
4-میزان سرمایه اولیه حداقل چقدر باید باشد.
بسیارسپاسگذارم
جوابیه شیلات
امکان بازدید وجود دارد.
حداقل 500 میلیون تا یک میلیارد تومان سرمایه اولیه لازم دارد. بهترین شرایط استفاده از زمینهای ساحلی و بهره برداری از آب دریا است که شرایط بهتری دارد.حداقل 5000 هزار متر تا یک هکتار شرایط بهتری خواهید بود .
استفاده از تکنولوژی می تواند برای بازدهی تولید بسیار مهم باشد.
البته موارد گفته شده برای هدف گذاری تولید خاویار و بازار جهانی است.و شرایط تولید گوشت با ارقام کمتر از این نیز قابل اجرا است.
مدیریت سایت.