گزارش نظر

سلام خدا قوت
من 5 هزار متر زمین کشاورزی درصومه سرا دارم می توانم تعقل کاربری بدهم استخر ماهی بزنم
جوابیه شیلات:
زمینی که دارای کاریری شالیزاری باشد .مجاز بیه تغییر کاربری نیستید درسایر موارد می توانید اقدام نمائید.
جوابیه شیلات