گزارش نظر

با سلام
بنده زمینی به مساحت ۵۰۰ متر واقع در پیربازار رشت دارم.آیا می توانم در آن منطقه پرورش ماهی در استخرهای پیش‌ساخته را انجام دهم؟؟
در صورت مثبت بودن جواب،چه نوع ماهی هایی؟
جوابیه شیلات
باید مجوز برداشت آب داشته باشید. در صورت موجود بودن آب می توانید با توجه به مضعیت آب هر گونهای پرورش دهید.
مدیریت سایت شیلات