گزارش نظر

سلام
درخصوص دریافت سی دی های آموزش پرورش ماهی و خرید بصورت مجازی و معتبر این سی دی ها، آیا مرجع یا سایت خاصی وجود دارد؟
جوابیه شیلات
سایتی که مورد تایید شیلات گیلان یا شیلات ایران باشد موجود نیست.
شیلات گیلان به صورت تخصصی اقدام به برگزاری دوره و نشر کتابو یا چاپ سی دی می نماید. برای راهنمایی باید حضوری به شیلات گیلان بخش آموزش مراجعه نمایید.
مدیریت ساتیت شیلات
مدیریت سایت شیلات