گزارش نظر

سلام ساکن لنگرود هستم برای شرکت در دورهای اموزشی (سردابی) و دریافت مشاوره باید به کجا مراجعه کنم.
با تشکر
باید به اداره شیلات شهرستان مراجعه نمایید.
مدیریت سایت شیلات