گزارش نظر

سلام وقت بخیر
بچه ماهی کپور برای استخر پیش ساخته تولید متراکم ، از طرف شیلات توزیع نمیشه؟
جوابیه شیلات:
تکثیر و توزیع ماهی در این بخش خصوص انجام می شود.
مدیریت سایت شیلات