گزارش نظر

قیمت بچه ماهی خاویاری فیل ماهی چقدر است
جوابیه شیلات
فیل ماهی فقط با مجوز شیلات و توسط مراکز دولتی تکثیر و با جدول تعرفه دولتی به مزارع داده می شود. قیمت امسال برای مثال بچه ماهی 3 گرم حدود 5 هزار تومان و 5 گرم حدود 7 هزار تومان بوده است.
مدیریت سایت شیلات