مناسبت ها

آمار بازدیدکنندگان

3837418
امروزامروز3050
دیروزدیروز3546
این هفتهاین هفته261
این ماهاین ماه94088
کل بازدیدهاکل بازدیدها3837418

سامانه معرفی کسب و کارهای مجازی گیلان

تاریخچه
تاریخچه

تاریخچه (6)

شنبه, 25 شهریور 1391 ساعت 18:01

شرح وظايف سازماني اداره كل شيلات استان گيلان

نوشته شده توسط

شرح وظايف سازماني اداره كل شيلات استان گيلان

1.انجام تمهيدات لازم به منظور اعمال مديريت صيد و مقررات مربوط به آن، حفاظت منابع، بازسازي ذخاير، بهسازي محيط زيست آبزيان و آبزي دار كردن اقتصادي آبهاي داخلي استان گيلان.

2.شناسايي قابليت ها و نيازمندي هاي توسعه صيد و صيادي، آبزي پروري و صنايع جانبي وابسته در مناطق مختلف  استان در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.

3.انجام تمهيدات لازم به منظور ارتقاء و بهبود كيفيت و فرآوري و عرضه آبزيان.

4.ترغيب و حمايت از تشكيل تعاوني ها، اتحاديه ها، شركت ها و تشكل هاي مرتبط با صيد و پرورش آبزيان با رعايت قانون حفاظت و بهره برداري ازمنابع آبزي و ساير مقررات مربوطه.

5.حمايت از فعاليت هاي صيد و صيادي، آبزي پروري، عمل آوري و صادرات و واردات آبزيان از طريق تشويق و مشاركت بخش غيردولتي.

6.انجام تمهيدات لازم به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي در جهت افزايش اشتغال و تأمين پروتئين مورد نياز استان.

7.نظارت، هدايت، امكان سنجي و بسترسازي لازم در زمينه مديريت آبزي پروري و صيادي، بهبود فعاليت هاي مربوط به حمل و نقل، بازاريابي، خريد و فروش، عمل­آوري و بيمه فرآورده هاي شيلاتي.

8.صدور مجوزهاي مرتبط با پرورش و برداشت آبزيان و فعاليت هاي صيد و صيادي و عمل آوري آبزيان در آب هاي حوزه فعاليت در استان گيلان.

9.نظارت بر تأسيس، توسعه، نگهداري و مديريت بنادر صيادي با رعايت وظايف ساير ارگان ها.

10.برنامه ريزي به منظور تكثير و حفاظت طبيعي آبزيان و بازسازي ذخاير و منابع آبزيان در آب هاي حوزه فعاليت اداره كل شيلات گيلان.

11.تعيين گونه هاي، مناطق حساس شيلاتي و زمان هاي ممنوعه صيد آبزيان در چارچوب طرح مديريت ذخاير آب هاي حوزه فعاليت اداره كل شيلات گيلان.

12.انجام اقدامات مؤثر و لازم به منظور حفاظت از منابع آبزيان در آب هاي حوزه فعاليت اداره كل شيلات گيلان با هماهنگي، همكاري و مشاركت نيروهاي انتظامي و مردمي.

13.برنامه ريزي و هدايت سيستم جمع آوري و پردازش آمار و اطلاعات صيد، اقتصاد صيد و بيومتري آبزيان در چارچوب اهداف مربوطه و تعيين روند صيد و الگوي بهره­برداري از ذخاير مختلف آبزيان.

14.برنامه ريزي در جهت توسعه پايدار آبزي پروري و بهبود مديريت توليد و پرورش آبزيان در استان گيلان.

15.تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي فعاليت هاي صيادي، آبزي پروري، عمل آوري و ساير فعاليت هاي مرتبط با هماهنگي مراجع ذيربط.

16.انجام ساير وظايف و اختيارات حاكميتي كه به موجب قوانين و مقررات مربوطه به عهده اين اداره كل گذاشته شده است.

جمعه, 17 شهریور 1391 ساعت 16:03

* پرورش ماهيان گرمابي توسط شيلات گيلان

نوشته شده توسط

مديرکل شيلات گيلان به ايرنا گفت : تعداد مزارع تکثير ماهيان گرمابي استان از يک مرکز در سال 1358 اکنون به هشت مرکز با توان توليد حدود 50 ميليون قطعه بچه ماهي گرمابي رسيده است .

مهندس " هادي رفيعي " اظهار داشت : تعداد مزارع منفرد پرورش ماهيان گرمابي از 270 مزرعه به مساحت 500 هکتار با توان توليد يکهزار تن در سال 58 به تعداد دو هزار و 359 مزرعه به مساحت چهار هزار و 410 هکتار با توان 19 هزار و 900 تن در سال 1388 رسيده است .

وي افزود: پرورش ماهيان گرمابي در شاليزار در 397 مزرعه با مساحت 383 هکتار و ميزان توليد 325 تن و همچنين پرورش ماهي در آب بندان 585 مزرعه به مساحت دو هزار و 577 هکتار با ميزان توليد چهار هزار و 50 تن انجام شد.

- ميزان کل توليد ماهيان گرمابي

به گفته وي بر اساس مستندات موجود ميزان کل توليد ماهيان گرمابي در سال 58 حدود يکهزار تن بود که اين ميزان با 2400 درصد افزايش امسال به 24 هزار تن رسيده است .

*پرورش ماهيان سردآبي

سابقه اي از پرورش ماهيان سردآبي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در گيلان وجود ندارد .

بعد از انقلاب اسلامي با تلاش و کوشش متخصصان شيلاتي و با همت بهره برداران ، پرورش اين گونه با اهميت در مزارع منفرد و مزارع خرد ، آب چاه و شاليزاري انجام شد.

تا پايان سال 88 پرورش ماهي قزل آلا در 43 مزرعه منفرد با مساحت 41 هزار و 968 متر مربع با ميزان توليد 750 تن ، 42 مزرعه خرد تيپ ( آب چاه) به مساحت هشت هزار و 124 متر مربع با ميزان توليد 150 تن ، 60 مزرعه شاليزاري به مساحت 30 هزار متر مربع با ميزان توليد 100 تن و يک قفس به مساحت 294 متر مربع با توليد 9 تن انجام مي گيرد.

- کل ميزان توليد ماهيان در بخش سردآبي در سال 88 حدود دو هزارو 100 تن است .

* پرورش ماهيان خاوياري

قبل از پيروزي انقلاب اسلامي تکثير و پرورش ماهيان خاوياري کاملا در انحصار دولت و به منظور بازسازي ذخاير ماهيان خاوياري در خزر انجام مي شد .

اکنون با تلاش و کوشش کارشناسان داخلي ، پرورش ماهيان خاوياري در دو مزرعه به مساحت پنج هزار و 478 متر مربع با ميزان توليد 110 تن انجام مي شود .

تکثير و رهاسازي ماهيان خاوياري نيز از سه هزار و 245 قطعه قبل از انقلاب اسلامي بعد از انقلاب به دو ميليون و 500 هزار قطعه افزايش يافت .

* پرورش ماهيان زينتي

قبل از انقلاب پرورش ماهيان زينتي در گيلان رواج نداشت اما پس از انقلاب با کمک متخصصان و کارشناسان و مسئولان امر تعداد 9 مزرعه با مساحت 470 متر مربع با ميزان توليد يک ميليون و 617 هزار قطعه بچه ماهيان زينتي مشغول فعاليت است .

در مجموع پيش بيني مي شود در پايان سال 88 کل توليد آبزيان در استان بالغ بر 25 هزار تن باشد.

* تشکيل ادارات شهرستان براي خدمات رساني بهتر به مردم يکي از اقدامات خوب شيلات پس از انقلاب اسلامي است .

* بازسازي آب بندانها

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي سه هزار هکتار آب بندان در سطح استان بازسازي که بخش عمده اي از آن يعني يکهزار و 672 هکتار مربوط به امسال است .

* تکثير وبازسازي ذخاير و رهاسازي بچه ماهيان

شيلات گيلان هم اکنون داراي سه مرکز تکثير و بازسازي به نام 1- مرکز تکثير و بازسازي ذخاير ماهيان استخواني شهيد انصاري2- مرکز تکثير و بازسازي ذخاير ماهيان خاوياري دکتر شهيد بهشتي3- مرکز تکثير وبازسازي ذخاير ماهيان خاوياري شادروان دکتر يوسف پور است .

در طول سالهاي بعد از انقلاب اين مراکز با بهره مندي از دانش متخصصان فعال شيلاتي هر ساله ميليونها قطعه بچه ماهي را پرورش و به ذخاير درياي خزر افزوده است .

ميزان ماهيان سفيد تکثيرو رهاسازي شده در استان طي 30 سال انقلاب بالغ بر 12 ميليارد قطعه بوده است .

تکثير و رهاسازي بچه ماهيان سفيد توسط مراکز شيلاتي در گيلان قبل از انقلاب حدود 12 هزار قطعه بود که امسال به 210 ميليون قطعه رسيده است .

_ افزايش گونه هاي تکثير شده

طي اين سالها گونه هاي تکثير شده با تلاش محققان شيلات گيلان از چهار گونه به 12 گونه رسيده است .

تکثير ماهي سيم از سال 1371 آغاز شد و اکنون به حدود 113 ميليون قطعه رسيده است .

تکثير ماهي سوف نيز از سال 69 آغاز شد و از آن هنگام تاکنون بيش ازيک ميليارد و 160 ميليون قطعه تکثير و رهاسازي شده است .

تکثير کپور ماهيان نيز از سال 1361 تا سال 1379 ادامه داشت که مقدار 12 ميليون و 640 هزار قطعه تکثير شد و از سال 79 به 9 کارگاه بخش خصوصي واگذار شده است .

مساحت زير کشت تکثير و پرورش ماهي از يکهزار و پنچ هکتار قبل از انقلاب اکنون به شش هزار و 300 هکتار رسيده است .

مديرکل شيلات گيلان در خاتمه گفت : اين اداره به توليد بيشتر محصولات شيلاتي بر اساس برنامه توسعه پنجم ، کاهش هزينه توليد آبزيان ، توسعه پرورش ماهيان خاوياري ، پرورش ماهي در قفس در دريا ، ساماندهي بازار ماهي ، توسعه صنايع مرتبط به محصولات شيلاتي به عنوان ديگر اهداف خود همت گمارده است .

روز 12 بهمن سالروز ورود امام خميني "( ره) به کشور و آغاز دهه فجر هم زمان با روز ملي شدن شيلات است .

جمعه, 17 شهریور 1391 ساعت 16:03

* ملي شدن شيلات توسط دکتر مصدق

نوشته شده توسط

از تاريخ 12 بهمن سال 1331 دکتر مصدق که از آثار شوم امتياز بهره برداري شيلات توسط روسها آگاهي داشت ،شيلات را ملي اعلام نمود.هيئت وزيران در شهريور ماه 1332 آئين نامه صيد ماهي را تصويب نمود که در آن آئين نامه کليه شرايط مربوط به صيد و صيادي و وسايل و آلات صيد و صدور پروانه صيد و حفاظت آبها تعيين و مشخص گرديد.

لايحه قانوني اساسنامه شرکت سهامي شيلات ايران نيز در تاريخ تير ماه 1332 به تصويب مجلس رسيد.وزارت دارائي به عنوان نماينده دولت در امر بهره برداري از درياها و رودخانه ها و درياچه ها تحت مديريت شرکت سهامي شيلات ايران فعاليت هاي مربوط به بهره برداري از اين منابع را عهده دار گرديد، سپس به وزارت کشاورزي انتقال يافت از سال 1346 به مدت 4 سال شرکت سهامي شيلات فعاليتهاي بهره برداري و تشکيلاتي خود را زير نظر وزير منابع طبيعي و با نظارت مستقيم هيئت مديره ادامه داد.

* شيلات بعد از انقلاب اسلامي

در شهريور سال 1366 شرکت سهامي شيلات (شمال وجنوب) زير پوشش وزارت جهاد سازندگي قرار گرفت تا در راستاي هدفهاي خودکفايي و تامين نيازهاي اقتصادي کشور به تلاش و کوشش خود ادامه دهد . با توجه به سياست دولت دربرنامه دوم توسعه کشور مبني بر واگذاري امور اجرائي به بخش خصوصي شيلات ايران واگذاري تاسيسات شيلاتي را به بخش خصوصي آغاز نموده است که نمونه آن صيد ماهيان استخواني است که گروههائي صيادي تحت عنوان تعاوني هاي پره فعاليتهاي صيادي خود را انجام مي دهند.

* تغيير شيوه صيد توسط اداره کل شيلات گيلان

تغيير شيوه صيد از روش دامگستر به روش پره به منظور حفاظت از ذخاير آبزيان از جمله اقدامات اداره کل شيلات گيلان بود.

شيلات صيادان را در قالب تعاوني هاي صيادي پره ساماندهي کرد که اکنون به حدود 57 تعاوني در طول سواحل خزر در گيلان مي رسد.

* علت نام گذاري شيلات

در گويش گيلکي به سدهاي چوبي که در قديم براي صيد ماهي در نزديک مصب رودخانه به دريا مي بستند شيل مي گفتند و از آنجا که اين اداره کار ساماندهي امور صيد و صيادي در گيلان را به عهده داشت شيلات نام گرفت .

با توجه به محدود بودن ذخاير آبزيان خزر و خطر انقراض گونه هاي موجود در آن اداره کل شيلات گيلان از ابتدا آبزي پروري را بعنوان يکي از اهداف مهم خود قرار داد.

در سالهاي پس از انقلاب اسلامي محققان شيلات اين مساله را با جديت هرچه تمام تر دنبال کرده و همچنان به دستاوردهاي جديدي نائل مي شوند.

*مقايسه آبزي پروري قبل و بعد از انقلاب اسلامي در گيلان

قبل از انقلاب اسلامي عمده فعاليت هاي تکثير و پرورش آبزيان شامل تکثير و پرورش ماهيان خاوياري به منظور حفظ و بازسازي ذخاير درياي خزر و همچنين پرورش کپور ماهيان در بخش هاي دولتي و غيردولتي به شکل بسيار محدود و با در نظر گرفتن سطح زير کشت شرکت سپيدرود 500 هکتار با ميزان توليد هزار تن انواع ماهيان پرورشي انجام مي شد.

بعد از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي علاوه بر سير صعودي در فعاليتهاي آبزي پروري موجود مانند افزايش تعداد کارگاههاي تکثير و مزارع پرورش ماهيان گرمابي ، استفاده از منابع با ظرفيت ها و بسترهاي جديد مانند پرورش ماهيان گرمابي در آب بندانها ، مزارع شاليزاري ، پرورش ماهيان خاوياري ، پرورش ماهيان زينتي ، پرورش ماهيان سردآبي با استفاده از آب رودخانه ها ، آب چاه و مزارع شاليزاري مورد توجه قرار گرفت .

جمعه, 17 شهریور 1391 ساعت 16:02

نگاهي به شيلات گيلان پس از پيروزي انقلاب اسلامي

نوشته شده توسط

بندرانزلي – درياي خزر و رودخانه هاي فراوان استان گيلان از ديرباز محل صيد و صيادي مردمان اين ديار بوده است و صيادي در اين استان قدمت بسيار ديرينه دارد .

ماهياني همچون سفيد ، سوف ، کفال ، کپور، کلمه ، سيم ، سس ماهي ، ماش ماهي ، ماهي آزاد ، اردک ماهي ، کاس کولي و ماهي کيلکا عمده ماهياني بود که توسط صيادان در خزر به شيوه بستن سد " شيل " ، گستردن تور و ديگر شيوه ها صيد مي شد.

البته ماهيان غضروفي که خاويار گرانبها نيز از آن استحصال مي شود نيز در خزر به وفور موجود بود که توسط روسيه صيد مي شد.

اما زمان تاسيس اداره اي براي نظارت بر صيد و صيادي در شمال کشورکه شيلات نام گرفت به حدود 100 سال پيش باز مي گردد.

*نگاهي به تاريخچه صيد و صيادي در سواحل جنوبي درياي خزر

از زمان صفويه رفت و آمد بازرگانان و ماهيگيران روسيه تزاري به گيلان و ساير نواحي شمال ايران آغاز شد آنها با پرداخت مبالغ ناچيز و با تقديم هدايا به حکام کرانه هاي خزر اجازه صيد گرفتند . در زمان قاجار که با بهره برداري از آبزيان درياي خزر آشنائي بيشتري حاصل شد. رودخانه هاي مختلف در فصول مهاجرت ماهيان از سوي حکومت ولايتي به اشخاص مورد نظر واگذار مي شد که از اين طريق منافع سرشاري نصيب حاکم و کارگزاران وي مي گرديد . بعد از انعقاد معاهده ننگين ترکمانچاي سالها استفاده از منابع آبزيان خزر در دست روسيه بود گرچه در دوره هايي مانند صدراعظمي امير کبير کوششهايي براي بهره مندي ايران از اين منابع صورت گرفت و پيمان في مابين لغو و براي ورود منافع حاصل از صيادي به خزانه کشور ، صيدگاه ها اجاره داده شد .

بعد از قتل اميرکبير و در زمان ناصرالدين شاه دولت در برابر پافشاري روسها عقب نشست و توسط ميرزا حسين خان سپهسالار شيلات، درياي خزر را با رودهايي که از ايران به درياي مذکور مي رسيد درمقابل پنجاه هزار تومان به ليانازوف اجاره داد.طبق اين اجاره نامه کليه آبهاي قابل صيادي از رودخانه آستارا تا رودخانه اترک (مرز شرقي ايران) در اجاره ليانازوف قرار گرفت .

کمپاني ليانازوف جهت مراقبت از صيد شيلات را به دو ناحيه استرآباد و آستارا تقسيم نمود و مقرراتي را جهت صيد اعلام کرد ،اجازه صيد در کليه آبهاي شمالي ايران که به درياي خزر وارد مي شود بدون محدوديت در اختيار کمپاني ليانازوف گذاشته شد و تمام رودخانه ها را به خوانين محلي اجاره داده و مستاجرين نيز مي توانستند صيد خود را به ديگران واگذار کنند .

کمپاني،سواحل دريايي رودخانه هاي سفيد رود ،بابل رود ، ،تجن،قره سو، گرگان وخليج هاي آسترآباد و انزلي را در مالکيت خود داشت و اعلام نمود که صيادان فقط مي توانند به صيد ماهيان حلال فلسدار بپردازند.

اصولاً قرارداد کمپاني ليانازوف مربوط به بهره برداري از ماهيان خاوياري بود که آنها با حيله هاي گوناگون صيد ماهيان فلسدار شمال ايران را به قرار داد خود ملحق و کليه آبزيان صيد شده را به روسيه منتقل نمودند و به همين جهت در هيچ يک از اسناد و مدارک موجود در تشکيلات شيلات شمال تا قبل از سال 1312 خورشيدي آماري از ميزان صيد نمي توان يافت .

در ( سال1923) سرانجام جهت بهره برداري از ماهبان سواحل جنوبي درياي خزر بين دولت ايران و اتحاد جماهير شوروي قراردادي منعقد شد و يک شرکت مشترک تحت عنوان شرکت ((مختلط ماهي ايران وشوروي )) بهره برداري از ماهيان آبهاي شمال ايران را آغاز کرد .

محدوديت هاي ناشي از کنترل صيد در مناطق شمال ايران موجب شد که صيادان به تبعيت از شرايط حاکم برصيد گروههاي مختلف صيادي را بوجود آورند .

در سال 1306 قرارداد بين نمايدگان ايران وشوروي به امضاء رسيد شرکت مختلط ماهي ايران و شوروي طي 25 سال فعاليت مداوم لطمات جبران ناپذيري بر زنجيره حيات و اقتصاد مبتني بر بهره برداري مستمر از منابع طبيعي به خصوص آبزيان وارد ساخت . با توجه به آمار صيد و بهره برداري از ماهيان دريايي خزر مربوط به دوره قبل از ملي شدن شيلات و سالهاي بعد از آن به روشني مي توان کاهش شديد ذخاير ماهيان را در محدوده فعاليتهاي صيادي شيلات ملاحظه نمود.

سه شنبه, 26 آذر 1392 ساعت 05:18

قرارداد ليانازوف

نوشته شده توسط

در اين موقع دولت در برابر پافشاري روسها عقب نشست و توسط ميرزا حسين خان سپهسالار شيلات، درياي خزر را با رودهايي كه از ايران به درياي مذكور مي رسيد درمقابل پنجاه هزار تومان به استپان مارتيزيچ ليانازوف اجاره داد.طبق اين اجاره نامه كليه آبهاي قابل صيادي از رودخانه آستارا تا رودخانه اترك (مرز شرقي ايران) در اجاره ليانازوف قرار گرفت .ليانازوف يكي از سرمايه داران روسيه بود در سال 1300ه-ق(1262شمسي) مدت اجاره 6 سال تمديد گرديد. سه سال بعداز فوت ليانازوف قرار دارد جديدي بين فرزند او گورگي و ايران به امضاء رسيد و كمپاني ليانازوف جهت مراقبت از صيد شيلات را به دو ناحيه استرآباد و آستارا تقسيم نمود و مقراراتي را جهت صيد اعلام نمود ،اجازه صيد در كليه آبهاي شمالي ايران كه به درياي خزر وارد مي شود بدون محدوديت در اختيار كمپاني ليانازوف گذارده شد و تمام رودخانه ها را به خوانين محلي اجاره داده و مستاجرين نيز مي توانستند صيد خود را به ديگران واگذار كنند . كمپاني،سواحل دريايي رودخانه هاي سفيد رود ،بابل رود ، ميرود،تجن،قره سو، گرگان وخليج هاي آسترآباد و انزلي را در مالكيت خود دارد و اعلام نمود كه صيادان فقط مي توانند به صيد ماهيان حلال فلسدار بپردازند. اصولاً قرارداد كمپاني ليانازوف مربوط به بهره برداري از ماهيان خاوياري بود كه آنها با حيله هاي گوناگون صيد ماهيان فلسدار شمال ايران را به قرار داد خود ملحق نمودند. وكليه محصولات صيد شده را به روسيه منتقل نمودند. وبه همين جهت در كليه اسناد و مدارك موجود در تشكيلات شيلات شمال تا قبل از سال 1312 خورشيدي (1933 ميلادي) هيچگونه آماري از ميزان صيد نمي توان يافت بروز جنگ جهاني اول و دشواريهاي بسياري را در عرصه سياسي و اقتصادي روسيه موجب گرديد و وارثان ليانازوف از پرداخت اجاره بهاي ناچيز درمانده بودند. نيرنگها زدندو فشار هاي زيادي به ايران وارد كردند. و بلاخره با ظهور مراحل اوليه انقلاب نخستين حكومت موقت در تاريخ 10 اسفند 1295 خورشيدي در آن كشور تشكيل شد در آن سال ميرزا حسين خان مستوفي الممالك رئيس الوزراشد. و سرانجام در 12 خرداد1297 (آغاز ژوئن سال1918 ميلادي ) مشاورلملك وزير ماليه ايران در دولت صمصام السلطنه قرار دارد ليانازوف را قطع كرد . و تعدادي از موسسات متعلق به كمپاني را در مقابل طلب خود تصرف نمود وبه منظور وصول مطالبات مردم از ليانازوفها شيلات را تا يك سال بعد اجاره نداد. تومانيانس سرمايه دار و صراف مشهور ارمني كه با ليانازوفها دشمني داشت نزد نخست وزير جديد به كار شكني پرداخت و براي اشتغال ارمني ديگر بنام وانيت سوف به فعاليت پرداخت و در 30 شوال 1337 قرار داد ديگري به امضاء رسيد و مدت قرار داد 20سال معين شد. او كاري از پيش نبرد و ورشكسته شد. ليانازوفها كه به ادعاي خود باقي بودند شكايات متعددي نمودند و قرار شد اختلاف دولت و كمپاني ليانازوف به حكميت ارجاع شود. از جانب ايران حاج سيد نصرالله تقوي (دادستان )و دكتر ولي الله خان نصر رئيس ثبت و اسناد و از جانب روسيه كمپاني ليانازوف دو تبعه روس بنامهاي خشاب و ماكف به عنوان حكم انتخاب شدند. و ذكا ء الملك فروغي كه رئيس ديوان عالي بود به عنوان سر حكم انتخاب شد. شرايط حكميت اين بود كه آيا دولت ايران حق داشت قرارداد را لغو كند يا نه؟ ثانياً اگر حق داشته خساراتي را كه متوجه ليانازوفها شده را بايد جبران كندو محكمه حكميت در آبان 1301 تشكيل شد و راي صادر گرديد . كه دولت حق لغو قرار داد را نداشته و از اين تاريخ تا 8 سال ديگر شبلات متعلق به ليانازوفها است. و خسارت نيز بايد پرداخت گردد. ورثه ليانازوف در 6نوامبر سال1931(آبان1310) ماترك را بين خود تقسيم كردند و سفارت روسيه در اين موقع فعاليت خود را شروع و طي نامه اي مسئله تجديد امتياز شيلات كه موجب عهد نامه روس و ايران در تاريخ 1921 بود را ملغي اعلام نمود . و نامه اي ديگر براي وراث ليانازوف فرستادند كه براي آنان حقي نمي شناسد و پس از آن اتباع روس بدون هيچگونه مجوزي در آبهاي شمال به صيد ماهي پرداختند و در (اوت سال1923) دولت شوروي ورقه انتقال وراث ليانازوف ها را ارائه داد كه طبق آن سهميه خود را به دولت واگذار كرده بودند و بعد از آن مارتين ليا نازوف مفقود گرديد سرانجام جهت بهره برداري از ماهبان سواحل جنوبي درياي خزر بين دولت ايران و اتحاد جماهير شوروي قراردادي منعقد گرديد و يك شركت مشترك تحت عنوان شركت ((مختلط ماهي ايران وشوروي )) بهره برداري از ماهيان آبهاي شمال ايران آغاز كرد . محدوديت هاي ناشي از كنترل صيد در مناطق شمال ايران موجب شد كه صيادان به تبعيت از شرايط حاكم برصيد گروههاي مختلف صيادي را بوجود آورند .درتاريخ 8 مهر ماه 1306(1927 ميلادي)قرارداد بين نمايدگان ايران وشوروي به امضاء رسيد شركت مختلط ماهي ايران و شوروي طي 25 سال فعاليت مداوم لطمات جبران ناپذيري بر زنجيره حيات و اقتصاد مبتني بر بهره برداري مستمر از منابع طبيعي به خصوص آبزي وارد ساخت با توجه به آمار صيد و بهره برداري از ماهيان دريايي خزر مربوط به دوره قبل از ملي شدن شيلات و سالهاي بعد از آن به روشني مي توان كاهش شديد ذخاير ماهيان را در محدوده فعاليتهاي صيادي شيلات ملاحظه نمود. دكتر مصدق كه از آثار شوم امتياز بهره برداري شيلات توسط روسها آگاهي داشت ،شيلات را ملي اعلام نمود. و شيلات از روز 12 بهمن سال 1331 ملي اعلام گرديد.هيئت وزيران در شهريور ماه 1332 آئين نامه صيد ماهي را در چهار فصل و 33ماده تصويب نمود كه در آن آئين نامه كليه شرايط مربوط به صيد و صيادي و وسايل و آلات صيد و صدور پروانه صيد و حفاظت آبها تعيين و مشخص گرديد. لايحه قانوني اساسنامه شركت سهامي شيلات ايران نيز در تاريخ تير ماه 1332 به تصويب مجلس  رسيد.وزارت دارائي به عنوان نماينده دولت در امر بهره برداري از درياها و رودخانه ها و درياچه ها تحت مديريت شركت سهامي شيلات ايران فعاليت هاي مربوط به بهره برداري از اين منابع را عهده دار گرديد، سپس به وزارت كشاورزي انتقال يافت از سال 1346 به مدت 4 سال شركت سهامي شيلات فعاليتهاي بهره برداري و تشكيلاتي خود را زير نظر وزير منابع طبيعي و با نظارت مستقيم هيئت مديره ادامه داد. در شهريور سال 1366 شركت سهامي شيلات (شمال وجنوب) زير پوشش وزارت جهاد سازندگي قرار گرفت تا در راستاي هدفهاي خودكفايي و تامين نيازهاي اقتصادي كشور به تلاش و كوشش خود ادامه دهد با توجه به سياست دولت دربرنامه دوم توسعه كشور مبني بر واگذاري امور اجرائي به بخش خصوصي شيلات ايران واگذاري تاسيسات شيلاتي را به بخش خصوصي آغاز نموده است. كه نمونه آن صيد ماهيان استخواني است كه گروههائي صيادي تحت عنوان تعاوني هاي پره فعاليتهاي صيادي خود را انجام مي دهند.

سه شنبه, 26 آذر 1392 ساعت 05:12

تاریخچه شیلات

نوشته شده توسط

تاريخچه شيلات

در ابتدا كار صيد در شمال ايران محدود به ماهيان فلسدار مخصوصاً در رودخانه هاي متصل به دريا بود.از زمان صفويه رفت و آمد بازرگانان و ماهيگيران روسيه تزاري به گيلان و ساير نواحي شمال ايران آغاز شد آنها با پرداخت مبالغ ناچيز و با تقديم هدايا به حكام كرانه هاي خزر اجازه صيد گرفتند . در زمان قاجار كه با بهره برداري از آبزيان درياي خزر آشنائي بيشتري حاصل شد. رودخانه هاي مختلف در فصول مهاجرت ماهيان از سوي حكومت ولايتي به اشخاص مورد نظر واگذار مي گرديد . كه از اين طريق منافع سرشاري نصيب حاكم و كارگزاران وي مي شد . انعقاد معاهده ننگين تركمانچاي و گسترش سياستهاي استعماري روسيه در شمال ايران موجب شد كه اين دولت از نفوذ خودش استفاده نموده و منابع غني ديگر جنوبي درياي خزر را مورد چپاول و غارت قرار دهد .مقارن افول سلسه صفويه در ايران اپطر كبير در روسيه قدرت را بدست گرفت كه تسخير ايران و رسيدن به خليج فارس جزئي از نقشه هاي او بود. و بدين منظور براي اجراي نقشه هاي خود و براي اينكه مستقيماً با هندوستان راه تجارت داشته باشد در سال 1129 هجري قمري با دولت ايران يك عهدنامه تجاري منعقد نمود. ولي به واسطه ظهور نادرشاه كاري از پيش نبرد.و جانشينان او مخصوصا كاترين دوم با آن كه تلاش زيادي نمودند ولي نتيجه اي نگرفتند . بعد از كشتن پل اول امپراطور روسيه در سال 1801 و انتخاب الكساندر اول به جانشيني وي دولت روس از ضعف و بي اطلاعي حكومت فتحعلي شاه استفاده كرد و به منظور اجراي دستور پطر كبير مشغول اقدام شد.سيسيانف سردار روس در سال 1218 هجري - قمري به منظور تسخير قفقاز در نواحي گرجستان به تعرض پرداخت و دوره اول جنگهاي ايران و روس آغاز گرديد. و قريب به ده سال بطول انجاميد ودر تاريخ 29 شوال سال 1228 هجري قمري با انعقاد معاهده معروف گلستان پايان يافت . و بواسطه اين جنگ ولايات داغستان . قربا ، شيروان ، شماخي ، باكو ، ساليان طوالش (لنگران) ، قره باغ ، شوشه . گنجه و گرجستان از دست رفت اين صلح چندان بطول نيانجاميد و آتش جنگ به بهانه اختلافات مرزي در سال 1241 ه - ق آغاز گرديد و سرانجام با وساطت و دخالت ماموران سياسي انگلستان عهدنامه ننگين تركمانچاي در تاريخ پنجم شعبان 1243 ه - ق به ايران تحميل شد. و ايران علاوه بر از دست دادن سرزمينهاي ايروان و نخجوان و بقيه اراضي ماوراي رود ارس غرامت نيز پرداخت بعد از فتحعلي شاه در دوره سلطنت محمد شاه روسها براي نفوذ در سواحل خزر مسائل تازه اي را به ميان كشيدند . و از دولت ايران خواستند كه به كشتي هاي جنگي روسي اجازه داده شود در مرداب انزلي لنگر اندازند و همچنين به صيد ماهي بپردازند و با انعقاد عهدنامه تجاري مورخ 5 شعبان 1243 ضميمه معاهده مزبور براي تجارت اتباع روس در ايران امتيازات خاصي قائل شدند . از اين تاريخ تا سال 1293 ه -ق كه ناصر الدين شاه تمام شيلات را به ميرزا حسين خان سپهسالار اجاره داد و او نيز تمام آن را به روسها واگذار كرد. حق صيد و فروش ماهي در اجاره اشخاص مختلف اعم از روس و ايراني بود. و اين موضوع بعدها باعث بروز اختلافات شد و دولت روسيه به منظور مقاصد سياسي سوء استفاده مي نمود و مشكلات زيادي براي ايران بوجود مي آورد . اولين صدر اعظمي كه با اجاره شيلات بحر خزر به روسها موافقت نداشت حاجي ميرزا آقاسي بود بعد از او امير كبير و ميرزا آقاخان نوري اقداماتي در اين باب بعمل آوردند . ولي هيچكدام نتوانستند دست روسها را كوتاه نمايند. نياز دولت حاجي ميرزا آقاسي صدر اعظم نالايق محمد شاه قاجار به پول از سوئي و فشار دولت روسيه تزاري براي كسب امتياز بهره برداري از سوي ديگر باعث گرديد كه محمد شاه قاجار و حاجي ميرزا آقاسي تسليم خواسته هاي روسيه شوند و اجازه بهره برداري از درياي خزر را در مقابل اجاره بها معادل 65000 ريال به شخصي بنام عبدل از اتباع روسيه تزاري واگذار نمايند. اين وضع تا آغاز صدارت ميرزا تقي خان امير كبير ادامه داشت وپس از بدست گرفتن قدرت مصرانه براي لغو پيمان عبدل اقدام نمود. واين پيمان در سال 1265هـ.ق لغو شد. حاجي ميزا آقاسي براي آنكه شيلات مستقيماً تحت نظر او باشد از محمدشاه درخواست نمود كه تمام درياي خزر را به او اجاره دهد وروسها بر اساس نفوذ سياسي خويش در ايران هروقت اختلافي بين دولت ايران ومستاجرين شيلات تابع روس پيش مي آمد از دعاوي اتباع دولت خودش پشتيباني مي نمود واختلافات او با روسها تازمان به صدارت رسيدن امير كبير ادامه يافت بعد ازآنكه اميركبير اداره مملكت را به عهده گرفت كه شيلات را به ميرزا ابراهيم خان دريا بيگي ايران اجاره داد وطبق دستور اميركبير ميرزا محمد علي خوان نايب اول وزارت خارجه در ربيع الاول 1265 مراتب را به اطلاع وزير مختار روس رسانيد كه مورد اعتراض آنها واقع شد وهنگاميكه ابراهيم خان در پرداخت قسط تاخير كرد اميركبير اجازه نامه را فسخ وشيلات را به ميرزا اسمعيل ومحمدعلي بيك نامي اجاره داد.

بعد از قتل اميركبير موضوع بهره برداري شيلات چنانكه گذشت نه تنها از لحاظ سياسي واسطه اختلاف بين مستاجرين متعدد ايراني و روسي مي شد بلكه در آمد قابل توجه اي را نيز نصيب دولت نمي كرد و ارزش واقعي عايد خزانه نمي گشت، ميرزا حسين خان سپهسالار براي آنكه به اين وضع خاتمه دهد تصميم گرفت شيلات را مستقيماً از ناصرالدين شاه اجاره كند و به روسهااجاره دهد زيرا هم به علت داشتن وسايل بهتر براي صيد،خريدو فروش مال الاجاره بيشتري مي دادند،و ديگر اينكه در گذشته عدم اجاره به مستاجرين روسيه باعث رنجش دولت روسيه تزاري شده بود. به هر حال پيشنهاد سپهسالار مورد تصويب شاه واقع شد و اجاره نامه اي به عنوان ميرزا حسين خان سپهسالار تهيه شد و به امضاء شاه رسيد.

نظرسنجی

نظر شما درباره سایت ؟

حاضرین در سایت

ما 89 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

گالری تصاویر

  • آخرین بروزرسانی: شنبه 04 سبتامبر 2021.