گزارش نظر

با عرض سلام و ادب
درکل چند لیتر بر ثانیه آب برای پرورش هرتن قزل الا در یک دوره پرورش نیاز است؟
و اینکه آیا برای پرورش قزل الا بصورت متراکم یا نیمه متراکم مجوز داده میشود؟ و اگر داده میشود در روش متراکم و نیمه متراکم چند لیتر بر ثانیه آب نیاز است؟
با سپاس
جوابیه شیلات
برای هر تن تولید در هر نوع پرورش یک لیتر در ثانیه آب نیاز دارید.
مدیریت سایت شیلات